Облік

Недосконалий стан обліку на підприємстві може бути наслідком багатьох причин. Ми допомагаємо знаходити та ліквідовувати ці причини.

Кожне підприємство може мати зрозумілий і чіткий облік (бухгалтерський, податковий, управлінський) з мінімальними втратами часу та коштів. В цьому ми абсолютно переконані.

Тож пропонуємо Вам такі послуги:

  • Відновлення обліку.
  • Ведення обліку.
  • Складання декларацій та звітів.
  • Трансформація фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
  • Організація обліку та обрання облікової політики;
  • Встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
  • Консолідація фінансової звітності
  • Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
  • Консультації з усіх питань щодо обліку.