Сертифікати і свідоцтва

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4464 видане 29.09.2011 року згідно Рішення АПУ № 239/3. Чинне до 29.09.2016 року. Сертифікат аудитора № 006829, виданий 06.07.2011 року згідно рішення АПУ № 233. Чинний до 06.07.2016 року.