Certyfikaty

Świadectwo wpisania do rejestru firm Obrachunkowy audytu numerem TP 4464 wydanego na 29.09.2011, na mocy decyzji Izby Obrachunkowej Ukrainy 239/3. Obecny do 09/29/2016. Numer certyfikatu Audytora 006829 wydany 06.07.2011, na mocy decyzji Izby Obrachunkowej Ukrainy numer 233. Ważny do 06.07.2016 roku.