Pracowniki

Dyrektor i założyciel Kuznevych Tatiana Audytor - numer certyfikatu biegłego rewidenta 006829 wydane przez Izbę Kontroli Ukrainy № 233 z 06.07.2011 zaświadczenie było 06.07.2016 p Ekonomista - Seria VC Dyplom numer 10198621, 30/06/1998 wydany Lwowski Państwowy Uniwersytet. I. Franki. САР - Certyfikowana praktyce rachunkowości, numer 0012848, wydany przez EurazjiRady Rewidentów i Obrachunkowy (ESSBA) 15/04/2010. Członek Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów Ukrainie Znajomość języków: Ukraiński, rosyjski - doskonałe, polski - biegle Angielski - Pre-Intermediate.