Przeglądy

Dostarczamy aktualnych i istotnych argumentów w obronie pozycji firmy przed instytucjiami służb kontrolnych, pomagamy uniknąć niepożądanych konsekwencji. Zapewniamy: - Przygotowanie firmy do kontroli (urząd skarbowy, inne agencje regulacyjne) - Udane negocjacje z agencjami regulacyjnymi lub bezpośrednio z Państwem testowane.