Rynek pracy

Audytor

Wymagania: - Dostępność certyfikat audytora. Warunki pracy: - Zatrudnienie według Kodeksu Pracy. - Istnieją możliwości zatrudnienia na niepełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązki: - Cele audytu możliwości: - Zdobyć doświadczenie w firmie audytorskiej - Uzyskania wykształcenia