Аудит

Ми проводимо аудит фінансової звітності, складеної за:

 • національними стандартами бухгалтерського обліку України (П(С)БО), та
 • міжнародним стандартами фінансового обліку та звітності (IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО))

Аудит – це перевірка даних обліку і показників звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність та відповідність вимогам законів, положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО, IFRS-IAS (МСФЗ-МСБО)) або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Аудит можна розділити на три категорії:

1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

Аудит надає найвищий ступінь впевненості, так звану «аудиторську гарантію» щодо результатів перевірки. Аудит передбачає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми у звітах. Які саме процедури обрати, залежить від рішення аудитора, включно із оцінюванням ризиків не виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах, незалежно від їх причин (шахрайство чи помилка). Під час оцінювання ризику аудитор розглядає внутрішній контроль, що має відношення до підготовки та представлення фінансових звітів, для розробки процедур аудиту, які є відповідними до ситуації, а не для того, щоб скласти думку про ефективність внутрішнього контролю підприємства. Аудит також включає оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також оцінювання подання фінансових звітів в цілому.

2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

Огляд надає помірну впевненість в тому, що звітність не містить суттєвого викривлення, і обмежується в основному запитами персоналу клієнта та аналітичними процедурами, які застосовуються аудитором до фінансових даних, і тому надають меншу впевненість, ніж аудит.

3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

а) оцінка/перевірка ефективності/відповідності

 • системи внутрішнього контролю (аудиту);
 • використання виробничих потужностей;
 • функціонування системи управління;
 • системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
 • систем управління персоналом;
 • інформаційних систем (технологій);
 • систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
 • систем корпоративного управління;
 • діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
 • управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

б) оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;

в) оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;

г) здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;

д) перевірка прогнозної фінансової інформації;

е) інші завдання.